Σε ένα από τα οροπέδια του όρους Δίρφυς, στην Κεντρική Εύβοια

Σε ένα από τα οροπέδια του όρους Δίρφυς, στην Κεντρική Εύβοια, μέσα στην φύση βρίσκεται το Πτηνοσφαγείο μας, με ένα κτήριο, απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό τοπίο.

Η εταιρεία όντας πλήρως καθετοποιημένη διαθέτει τις κάτωθι παραγωγικές μονάδες:

  • Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών 100% φυτικών (σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια)
  • Ιδιόκτητες Πτηνοτροφικές φάρμες κλειστού τύπου, στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, δυναμικότητας 4 εκατομμυρίων πτηνών ετησίως
  • Σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εργοστάσιο πτηνοσφαγής με αυτοματοποιημένο τεμαχιστήριο.
  • Στόλο φορτηγών ψυγείων εξοπλισμένος με καταγραφικά θερμοκρασίας που μας παρέχουν πληροφόρηση ανά 2΄. Η καταγραφή των θερμοκρασιών παρακολουθείται από δορυφορικό σύστημα.

Οι συνεχείς και προσεκτικά σχεδιασμένες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού είναι απολύτως απαραίτητες για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Έτσι η εταιρεία επενδύει τόσο στην ανανέωση των κτηριακών και μηχανολογικών της υποδομών αλλά και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της, αναφορικά με την βελτιστοποίηση των διαδικασιών.