Ο ιστότοπος www.aggelakis.gr έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο Αγγελάκης κοτόπουλα (εφεξής καλούμενη ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ).

Α/ Η Νομική Συμφωνία που έπεται ρυθμίζει τη χρήση από εσάς του δικτυακού τόπου www.aggelakis.gr.
Είναι σημαντικό λοιπόν να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρακάτω όρους πριν επισκεφθείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, τότε οφείλετε να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου το συγκεκριμένο ιστότοπο, διαφορετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε όλους τους παρόντες όρους.

Με την είσοδο στο παρόντα ιστότοπο αποδέχεστε ότι η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ καθώς και τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση της παρούσας Ιστοσελίδας δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες τυχόν προκύψουν από τη πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα ή στη χρήση αυτής.

Β/ Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Η Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Συνεπώς επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο παρόν ιστότοπο όχι για εμπορική αλλά για προσωπική χρήση και μόνο. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ονομασιών, αρχείων βίντεο ή ήχου, και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ ή και τρίτων μερών και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού, χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ ή τρίτων και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση από εκείνον μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμες κυρώσεις.

Γ/ Γενική Χρήση Δικτυακού Τόπου
Ο χρήστης/επισκέπτης δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλει στον παρόντα ιστότοπο προσωπικά στοιχεία του προκειμένου να κάνει χρήση αυτού. Μόνο στην περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει τυχόν ερωτήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις του στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα επικοινωνίας του παρόντος δικτυακού τόπου και να υποβάλει τα στοιχεία που ζητάει η σχετική φόρμα δηλαδή όνομα, επίθετο, e-mail, διεύθυνση και τηλέφωνο .

Δ/ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων-Αποδοχή Διαδικασιών Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων
Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφάλειας και την προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τυχόν κοινοποιείτε σε εμάς μέσω της επίσκεψής σας στο δικτυακό τόπο www.aggelakis.gr, είναι απόρρητα και απαραβίαστα. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων θα λαμβάνει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα του νόμου 2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιεί αυτά εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Οι εργαζόμενοι της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επαγγελματικά προσόντα τα οποία παρέχουν εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλετε, αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας και στατιστικούς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά μόνο για τους λόγους αυτούς.
Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλετε να μην υποβάλετε τα προσωπικά στοιχεία σας.

Ε/ Υποχρεώσεις Χρήστη/Επισκέπτη
Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες και αφετέρου να συμπεριφέρεται κόσμια και ευγενικά κατά την επίσκεψή του στον παρόντα ιστότοπο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο χρήστης/επισκέπτης του www.aggelakis.gr δεν επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να μεταδίδει στο παρόν δικτυακό τόπο οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη ή γενικότερα να παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του νόμου.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο από πράξεις απορρέουσες από κακή ή αθέμιτη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από τον χρήστη/επισκέπτη, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο.

Ο χρήστης/επισκέπτης θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή κόστος μπορεί να προκύψει για την ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, λόγω παράνομης χρήσης του παρόντος ιστότοπου εκ μέρους του.

Ζ/Αποκλεισμός Ευθύνης
Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.aggelakis.gr να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα.

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.aggelakis.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του.

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος www.aggelakis.gr θα είναι απαλλαγμένος από τυχόν απώλειες, φθορές, προσβολές, ιούς, παρεμβολές, παραβιάσεις (hacking) ή άλλη παράνομη εισβολή στην ασφάλεια, γεγονότα για τα οποία, ως γεγονότα ανωτέρας βίας, η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης.

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντί στον χρήστη/επισκέπτη για υλικό προσβλητικό, αναξιοπρεπές ή ανάρμοστο το οποίο ο χρήστης/επισκπέπτης μπορεί να συναντήσει λόγω χάκινγκ (hacking) κατά την επίσκεψή του στο δικτυακό τόπος www.aggelakis.gr.

Η/ Τροποποίηση Όρων
Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει, να αναθεωρεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους όποτε το κρίνει αναγκαίο και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή ενημέρωση. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις, πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα έχουν άμεση ισχύ και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Για αυτό το λόγο ο χρήστης/επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας οφείλει να ελέγχει τους όρους χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές.

Θ/ Cookies
Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο ιστότοπος www.aggelakis.gr αλλά και να διευκολύνει τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτού. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του έτσι ώστε να ειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέπει την αποδοχή χρήσης αυτών.

Ι/ Διάφορα
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης δικτυακού τόπου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι επικεφαλίδες των παραγράφων όπως («ΔΙΑΦΟΡΑ» στην αρχή της παρούσας παραγράφου) παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν τμήμα ή επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει αυτοδικαίως χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας.