Πίσω από τις λέξεις … η φιλοσοφία μας

Διαθέτουμε διαχρονικά  μια ανθρωποκεντρική αντίληψη με αποτέλεσμα να είναι  οι άνθρωποι αυτοί που διαμορφώνουν τον εταιρικό χαρακτήρα της εταιρείας μας. Ευνοούμε την ικανότητα αντί για την εμπειρία. Επενδύουμε σε νέους ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία, το μεράκι ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ που χρειάζεται ένα φρέσκο προϊόν. Η φράση ‘ο ουρανός είναι το όριο’ συνοδεύει τον κάθε νέο-εισερχόμενο στην Ομάδα μας, που θα χαράξει την πορεία του και θα αφήσει το αποτύπωμά του στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ.

Απαιτούμε από τους εαυτούς μας να διακατέχονται από ειλικρίνεια, ακεραιότητα και δικαιοσύνη – αρχές που διέπουν όλες τις επιχειρηματικές  μας πράξεις, τόσο προς τα έξω, όσο και προς τα μέσα. Χτίζουμε στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, μένοντας πιστοί στις πιο σημαντικές προτεραιότητές μας, το σεβασμό και την προστασία του καταναλωτή.

Διαρκώς βελτιώνουμε συστηματικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε.  Έτσι μετατοπιζόμαστε καθημερινά προς το καλύτερο “Shifting for Excellence”.

Εργαζόμαστε στον τομέα και για τον τομέα του Τροφίμου. Συμμετέχουμε δηλαδή σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: εργαζόμαστε για τον ίδιο τον άνθρωπο, προωθώντας την υγιεινή διατροφή.

Μεριμνούμε καθημερινά για την Ποιότητα καθώς αποτελεί για εμάς τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησης. Το προϊόν που παράγουμε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιστημονική αυθεντία, την άριστη οργάνωση και τον κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σεβόμαστε το Περιβάλλον, εργαζόμαστε για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, της ενεργειακής κατανάλωσης και την ανακύκλωση.

Βιώνουμε μια κοινότητα ικανοποιημένων συνεργατών. Πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες: οι κρίκοι της αλυσίδας αξίας της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ. Η ικανοποίηση του ενός συνδέεται άρρητα με την ικανοποίηση του άλλου και η επαγγελματική ανάπτυξη επέρχεται μέσα από την αγαστή συνεργασία όλων καθώς πιστεύουμε στις ορθές εμπορικές τακτικές πάντα βάσει του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς