Διαχρονική δέσμευση της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. είναι η προμήθεια προϊόντων υψηλής ποιότητας

Διαχρονική δέσμευση της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. είναι η προμήθεια προϊόντων υψηλής ποιότητας

Διαχρονική δέσμευση της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. είναι η προμήθεια προϊόντων υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και τη...

Ανακοίνωση Τύπου

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021 Στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. έχουμε ως βασική και μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητά μας την υγεία και την ασφάλεια...