Ανακοίνωση Τύπου

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021 Στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. έχουμε ως βασική και μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητά μας την υγεία και την ασφάλεια...