Ανακοίνωση Τύπου

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. έχουμε ως βασική και μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητά μας την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών μας. Αποτελεί διαχρονική μας δέσμευση η προμήθεια προϊόντων υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και τη σχετική νομοθεσία, διενεργώντας παράλληλα συστηματικούς, αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Σήμερα, 21η Οκτωβρίου 2021, ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων-ΕΦΕΤ) ότι, κατά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ποιοτικού ελέγχου σε συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης, εντοπίστηκε στο προϊόν μας «ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» με αριθμό παρτίδας 33100921 και ημερομηνία παραγωγής 10/09/2021, μικροοργανισμός Salmonella spp.

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε., σεβόμενη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που κατατάσσει τη Salmonella spp ως κριτήριο ασφάλειας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και συμμορφούμενη πάντα στις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, αποσύρει τη συγκεκριμένη παρτίδα του κατεψυγμένου προϊόντος της από την αγορά και καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν με τη συγκεκριμένη ημερομηνία παραγωγής να μην το καταναλώσουν. Επισημαίνουμε βεβαίως ότι, ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός δεν επιβιώνει στις συνήθεις θερμοκρασίες μαγειρέματος στην οποία υπόκειται το προϊόν πριν την κατανάλωσή του.

Η αλυσίδα καταστημάτων, που ήταν και ο μοναδικός αποδέκτης της εν λόγω παρτίδας -η οποία αφορά σε περιορισμένη ποσότητα προϊόντων- έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά και έχουν δρομολογηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την άμεση και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της απόσυρσης της συγκεκριμένης παρτίδας κατεψυγμένου προϊόντος.
Επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε τους καταναλωτές ότι οι μονάδες παραγωγής της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους προ-σφαγής κάθε σμήνους για την επιβεβαίωση απουσίας του εν λόγω μικροοργανισμού, η οποία αποτελεί με τη σειρά της απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής. Σημειώνεται δε, ότι σχετικός έλεγχος διενεργείται καθημερινά και από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και ουδέποτε στο παρελθόν έχει παρουσιαστεί αντίστοιχο περιστατικό.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες και τους καταναλωτές για την κατανόησή τους και να επαναλάβουμε τη διαβεβαίωση ότι η εταιρεία μας έχει διαχρονικά ως βασική της προτεραιότητα τη διασφάλιση της παραγωγής προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.