Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. ως μια επιχείρηση με σύγχρονη εταιρική κουλτούρα, είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και το αποδεικνύει συνεχώς με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

  • Μόνιμη στήριξη της στέγης του Χαμόγελου του Παιδιού στην Χαλκίδα που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό παιδιών
  • Προσφορά σε σταθερή βάση προϊόντων στις Στέγες του Χαμόγελου που φιλοξενούν σημαντικό αριθμό παιδιών
  • Μόνιμη στήριξη ορφανοτροφείου της περιοχής
  • Στήριξη του σώματος εθελοντών Δασοπυροσβεστών Ευβοίας σε μόνιμη βάση

Ταυτόχρονα η εταιρεία φροντίζει κατά περιόδους να προσφέρει τροφή σε διαφόρους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Τράπεζες τροφίμων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τέλος, η εταιρεία προάγει το «ευ αγωνίζεσθαι», υποστηρίζοντας αθλητικούς ομίλους μεμονωμένους αθλητές αλλά και αθλητικές δράσεις.

Σχετικά Νέα