Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. ως μια επιχείρηση με σύγχρονη εταιρική κουλτούρα, είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και το αποδεικνύει συνεχώς με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

  • Μόνιμη στήριξη της στέγης του Χαμόγελου του Παιδιού στην Χαλκίδα που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό παιδιών
  • Προσφορά σε σταθερή βάση προϊόντων στις Στέγες του Χαμόγελου που φιλοξενούν σημαντικό αριθμό παιδιών
  • Συμμετοχή στις ενέργειες στήριξης του Χαμόγελου προς ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών με προβλήματα επιβίωσης
  • Μόνιμη στήριξη ορφανοτροφείου της περιοχής.

Ταυτόχρονα η εταιρεία φροντίζει κατά περιόδους να προσφέρει τροφή σε διαφόρους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Τράπεζες τροφίμων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τέλος, η εταιρεία προάγει το «ευ αγωνίζεσθαι», υποστηρίζοντας αθλητικούς ομίλους αλλά και μεμονωμένους αθλητές.