IT System Administrator

IT System Administrator

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση  που ξεπερνά τα 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας. Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, με πολλαπλές βραβεύσεις για την καινοτομία της. Με το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο σε ιδιότητες μονάδες εκτροφής στα πλαίσια μια πλήρους καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, και ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας (from farm to fork), η συμμετοχή επιστημονικών ειδικοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο κεφάλαιο για την εταιρεία. 

Κύρια χαρακτηριστικά θέσης:

 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των χρηστών στην ορθή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων λειτουργικού συστήματος
 • Εγκατάσταση και διαμόρφωση λογισμικών
 • Δημιουργία λογαριασμών νέων χρηστών και επίλυση προβλημάτων πρόσβασης ή σύνδεσης
 • Καθημερινή παρακολούθηση και συντήρηση διακομιστών
 • Ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη του ERP SoftOne
 • Καλή γνώση Network administration (routing, firewalling)
 • Υποστήριξη λογισμικού και υλικού τοπικών χρηστών
 • Εγκατάσταση νέου λογισμικού, αναβαθμίσεις συστημάτων, αξιολόγηση και εγκατάσταση ενημερώσεων σε διακομιστές και συστήματα
 • Ρύθμιση σταθμών εργασίας και απαραίτητων περιφερειακών συσκευών
 • Παροχή υποστήριξης στους χρήστες της εταιρείας μας και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου
 • Συμμετοχή σε έργα που σχετίζονται με την πληροφορική
 • Σημαντική η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ,ΤΕΙ σε σχετικό τομέα
 • Περίπου 2 χρόνια σχετικής εμπειρίας στην Τεχνική Υποστήριξη σε περιβάλλοντα Windows/Linux/Mac OS
 • Άριστη γνώση SQL και προγραμμάτων ERP – (ειδικά Soft1) –  εμπειρία σε περιβάλλοντα δικτύωσης που περιλαμβάνουν Cisco, Watchguard, κλπ
 • Καλή γνώση windows domain services (Active Directory, DFS, ADFS, DNS, Wins)
 • Κατανόηση λύσεων CTI και VoIP τηλεφωνικών κέντρων
 • Εμπειρία διαχείρισης Office 365 
 • Καλή γνώση των σύγχρονων λύσεων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 • Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Windows Server

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες 
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr

Fax:2221 0 42010