Εργάτες- Εργάτριες Παραγωγής
Εργάτες- Εργάτριες Παραγωγής
IT System Administrator
IT System Administrator
Λειτουργός Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics officer
Λειτουργός Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics officer
Research & Development Manager (R&D)
Research & Development Manager (R&D)
Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
Ζητείται Εργοδηγός Παραγωγής Πτηνοσφαγείου
Ζητείται Εργοδηγός Παραγωγής Πτηνοσφαγείου
Ζητείται Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Ζητείται Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Ζητούνται Οδηγοί Ε’ κατηγορίας
Ζητούνται Οδηγοί Ε’ κατηγορίας
Ζητούνται Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για Πρακτική Άσκηση
Ζητούνται Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για Πρακτική Άσκηση