Εργάτες- Εργάτριες Παραγωγής

Εργάτες- Εργάτριες Παραγωγής

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση  που ξεπερνά τα 60 χρόνια πορείας. Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πτηνοτροφίας, με πολλαπλές βραβεύσεις, αναζητεί προσωπικό για την Παραγωγική Μονάδα Εκκόλαψης στη Θέση Στρογγύλι – Μαρκόπουλο Αττικής

Εργάτες- Εργάτριες Παραγωγής 

Εάν θέλετε να εργαστείτε σε μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας:

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr