Λειτουργός Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics officer

Λειτουργός Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics officer

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση  που ξεπερνά τα 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας. Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, με πολλαπλές βραβεύσεις για την καινοτομία της. Με το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο σε ιδιότητες μονάδες εκτροφής στα πλαίσια μια πλήρους καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, και ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας (from farm to fork), η συμμετοχή επιστημονικών ειδικοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο κεφάλαιο για την εταιρεία. 

Κύρια χαρακτηριστικά θέσης:

 • Εποπτεία Γραφείου Κίνησης και διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του
 • Καθημερινή επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα και το τμήμα παραγωγής και τμήμα αποθήκης για τη ορθή και έγκαιρη δρομολόγηση των παραγγελιών
 • Προγραμματισμός καθημερινής παράδοσης των προϊόντων και παρακολούθηση της ομαλής παράδοσής τους
 • Παρακολούθηση κατάστασης του στόλου οχημάτων και διασφάλιση της απαραίτητης διαθεσιμότητας – αξιολόγηση των συνεργατών και του στόλου για την ποιότητα των υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση εβδομαδιαίας και μηνιαίας αναφοράς μεταφορικού έργου
 • Έλεγχος ημερήσιων προγραμμάτων οδηγών και διαμόρφωση σεναρίων βελτιστοποίησης δρομολογίων
 • Προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία υλοποίησης μεγάλων Β2Β μεταφορικών έργων εντός Ελλάδας και  logistics εξαγωγών (οδική – θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά)
 • Οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη της  ομάδας των Οδηγών και  εκτάκτων αλλαγών και προβλημάτων – παρακολούθηση και έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων που χρειάζονται.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων και χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού/στόλου
 • Διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας
 • Συντονισμός και επίβλεψη εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων
 • Έλεγχος κόστους μεταφορικού έργου  – δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών παραγωγικότητας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι AEI/ΤΕΙ σε τομείς Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο συντονισμού λειτουργιών τουλάχιστον 2 χρόνια 
 • Απαραίτητη καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση MS Office – επιθυμητή εμπειρία σε ERP/Soft1
 • Διάθεση για έντονη εργασία μέσα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιβάλλοντος
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων
 • Άτομο με αίσθηση ομαδικότητας, υπεύθυνο, με πάθος για δουλειά, αναλυτική σκέψη και προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Η΄Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερή απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr

Fax:2221 0 42010