Ζητείται Εργοδηγός Παραγωγής Πτηνοσφαγείου

Ζητείται Εργοδηγός Παραγωγής Πτηνοσφαγείου

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης ΑΕ για το Πτηνοσφαγείο της με έδρα τον Πούρνο Ευβοίας ζητεί:

ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο τουλάχιστον TEI
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση MS Office – επιθυμητή εμπειρία σε SAP
 • Διάθεση για έντονη και πολύωρη εργασία μέσα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιβάλλοντος
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Είναι σε άμεση επαφή με το Διευθυντή Παραγωγής και οργανώνει την εκτέλεση των παραγγελιών.
 • Ελέγχει τα υπάρχοντα προϊόντα ώστε να σχεδιαστεί το πρόγραμμα της τρέχουσας ημέρας.
 • Παρακολουθεί τη σφαγή και τον τεμαχισμό, ελέγχει την ποιότητα μετά και κατά τη διάρκεια της σφαγής.
 • Αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό του πτηνοσφαγείου
 • Συντονίζει το τεμαχιστήριο ανάλογα τις καθημερινές παραγγελίες, τις οποίες συγκεντρώνει και καθοδηγεί την εκτέλεσή τους.
 • Επιβλέπει την ποιότητα στο χώρο τελαριάσματος
 • Βελτιστοποιεί τον τεμαχισμό και την τυποποίηση και κάνει διορθωτική επέμβαση όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Φροντίζει την καθημερινή συμπλήρωση των εντύπων των πιστοποιητικών ποιότητας, καθώς και των εντύπων παραγωγής σφαγείου και τεμαχιστηρίου.
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία του σφαγείου και του βιολογικού
 • Είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις και τον έλεγχο των θερμοκρασιών στα ψυγεία, φούρνο, κατάψυξη, καζάνια, τεμαχιστήριο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες + πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλεια
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων:  e-mail: hr@aggelakis.gr και Fax: 2221 0 40347.