Ζητείται Μηχανολόγος Συντηρητής Εργοστασίου

Ζητείται Μηχανολόγος Συντηρητής Εργοστασίου

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης Α.Ε. με έδρα τη Χαλκίδα, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ζητεί:

Μηχανολόγο Συντηρητή Εργοστασίου

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφές
 • Πτυχίο συντηρητή Γ’ ή πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Άτομο δημιουργικό, υπεύθυνο, με πάθος για δουλειά, αναλυτική σκέψη και προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας

*ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Η΄Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, την Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής – Διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης
 • Ελέγχει καθημερινά , συντηρεί και αξιολογεί την αξιοπιστία των βιομηχανικών μηχανών των γραμμών παραγωγής.
 • Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οργανώνει τακτική προληπτική συντήρηση αλλά και καθορίζει πλάνο συντήρησης και ετήσιο προϋπολογισμό
 • Σχεδιάζει τη διάθεση πόρων, προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τις καθημερινές δραστηριότητες συντήρησης του στόλου των οχημάτων της εταιρείας – παρέχει καθοδήγηση και κατεύθυνση προς τους συνεργάτες που ασχολούνται με δραστηριότητες συντήρησης, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι στόχοι, το προβλεπόμενο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα.
 • Σπεύδει σε περίπτωση βλάβης φροντίζοντας για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τα εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης του εργοστασίου, καθώς και για τη συμμόρφωση των εγγράφων με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας.
 • Βρίσκεται σε άρρηκτη συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής της μονάδας για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και αντιμετώπισης βλαβών.
 • Εφαρμόζει την αναζήτηση ανταλλακτικών και εξοπλισμού παραγωγής / οχημάτων καθώς και εναλλακτικών λύσεων.
 • Εκδίδει καθημερινά αναφορές τεχνικών θεμάτων με KPI’s που αφορούν τη συντήρηση και κάνει reporting των δεικτών βάση απαιτήσεων της Διοίκησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

 

e-mail: hr@aggelakis.gr
Fax:2221 0 42010