Ζητείται Marketing Manager

Ζητείται Marketing Manager

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ζητεί:

MARKETING MANAGER

Περιγραφή Θέσης

 • Συμβάλει στον σχεδιασμό της στρατηγικής του marketing των προϊόντων, αναπτύσσει προβλέψεις και οργανώνει / υλοποιεί ενέργειες προώθησης με βάση το εγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο για τα προϊόντα προς του πελάτες και αξιολογεί την απόδοση τους
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών και ερευνών αγοράς για προϊόντα, εντοπίζει / προβλέπει τις ανάγκες των πελατών και των αγοραστών σε προϊόντα και εισηγείται νέα ή αναθεωρημένα προϊόντα, παρακολουθεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανανέωση υπαρχόντων
 • Συνεργάζεται, κατευθύνει και επιβλέπει γραφίστες, διαφημιστές, ειδικούς μέσων, ερευνητές αγοράς, προμηθευτές, κατασκευαστές για την ανάπτυξη και σχεδιασμό παραγωγής προϊόντων και συνδράμει στην δημιουργία προωθητικών υλικών (φυλλάδια, καταχωρήσεις, οργάνωση περιπτέρου εκθέσεων, κλπ)
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί προωθητικές ενέργειες, budgeting, media planning, reporting όλων των προωθητικών ενεργειών και πλάνου επικοινωνίας, διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) , (content developer), συνεργάζεται με τις δημόσιες σχέσεις για δελτία τύπου.
 • Σχεδιάζει και επιβλέπει όλες τις ενέργειες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης σε όλα τα κανάλια και υλοποιεί online διαφημιστική προβολή
 • Αναλύει δεδομένα του ανταγωνισμού και της αγοράς ανά πελάτη
 • Παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων στην αγορά και προτείνει έγκαιρα ενέργειες προς την καλύτερη προώθηση τους
 • Εισηγείται για το διαφημιστικό προγραμματισμό και τις ενέργειες προβολής της εταιρίας και των προϊόντων, συμμετέχει στην υλοποίηση αυτών με όλα τα διαθέσιμα, κατάλληλα και εγκεκριμένα μέσα

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης / Marketing / Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και Θετικών Επιστημών
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στον τομέα του σε εταιρεία τροφίμων ή/και φαρμάκων-καλλυντικών.
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη του στόχου
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

Απαραίτητες Δεξιότητες

 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Καινοτομία
 • Προγραμματισμός / Μεθοδικότητα
 • Επικοινωνιακή Ικανότητα – Πειστικότητα
 • Ενδιαφέρον – Πρωτοβουλία
 • Συνεργασία / Ομαδικότητα
 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Λήψη Αποφάσεων και Ανάληψη Ευθύνης
 • Γνώση εργαλείων και μεθόδων marketing & Digital marketing
 • Διαπραγμάτευση

Η Εταιρεία προσφέρει:

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες

Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr
Fax: 22210 42010