Πέτρος Σπανός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ
Πέτρος Σπανός

Εξαιρετικά έμπειρος επαγγελματίας με αποδεδειγμένο ιστορικό (>20 χρόνια) εργασίας σε ανώτερους ρόλους στη βιομηχανία τροφίμων, απορρυπαντικών και καλλυντικών. Αποδεδειγμένη επιτυχία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών διεργασιών, επιχειρηματικής κουλτούρας και ροών παραγωγής, βιομηχανικού ανασχεδιασμού καθώς και στην εισαγωγή λύσεων BI σε παραγωγή και διαχείριση ποιότητας.

Εξειδικευμένος σε πολλαπλούς ρόλους μέσα σε μια εταιρεία όπως: Οργανωτική λειτουργία, Διαχείριση Παραγωγής & Διοίκηση Μεταποίησης, Διαχείριση Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων & Περιβάλλοντος, Διοίκηση & Οργάνωση Ποιοτικού Ελέγχου, Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Έρευνα, στοχευμένη Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων – NPD, με έμφαση στην Καινοτομία υλικών και μεθόδων παραγωγής, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον.