Νεκταρία Αγγελάκη

OPERATIONS MANAGER
Νεκταρία Αγγελάκη

Η Νεκταρία Αγγελάκη γεννήθηκε στη Χαλκίδα.

Ως μαθήτρια ακόμα Λυκείου, αλλά και ως φοιτήτρια, εργάστηκε στο τμήμα Λογιστηρίου στην εταιρεία των γονέων της.

Παρόλο που είναι πτυχιούχος τοπογράφος, η κλίση της στα οικονομικά την ώθησε να ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό.

Έχοντας αποκτήσει πλούσια εμπειρία και σε άλλες εταιρείες, επιστρέφει στην οικογενειακή επιχείρηση το 1997 αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες Υπεύθυνης Ελέγχου Προμηθευτών, Πληρωμών και Εξαγωγών.

Το 1999 αναλαμβάνει τη θέση της Υπεύθυνης Οικονομικού Προγραμματισμού της Αγγελάκης Α.Ε. Το 2002, καθώς η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν ραγδαία, κρίθηκε σκόπιμο να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τον Εσωτερικό Έλεγχο. Στην θέση αυτή βρίσκεται μέχρι και σήμερα.