Κρυσταλλία Θεοφίλου

SALES EXECUTIVE
Κρυσταλλία Θεοφίλου

Η Κρυσταλλία Θεοφίλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Αρτάκη, Εύβοιας. Με σπουδές στη μηχανογραφημένη λογιστική καταπιάστηκε από πολύ νωρίς με Διοικητικές εργασίες σε διαφορετικούς χώρους.

Η πολυετής απασχόληση της στην εταιρεία Καλαθέρη ΑΒΕΕ ως Βοηθός Λογιστή, αποτέλεσε ορόσημο για την περαιτέρω εξέλιξή της.

Το 2007 ξεκινάει η πορεία της στην Αγγελάκης ΑΕ. από τη γραμματειακή υποστήριξη. Πνεύμα ανήσυχο και δραστήρια από τη φύση της, αποκτά εμπειρία από το πέρασμα της σε διαφορετικές θέσεις.

Το 2011 αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο στη Δ.νση Πωλήσεων ως βοηθός.

Παρακολουθώντας τα πρώτα εξαγωγικά βήματα της εταιρείας, και όντας εξωστρεφής από τη φύση της εκπαιδεύεται επι των διαδικασιών και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας.
Από το 2017 έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, το τμήμα των Εξαγωγών διαχειριζόμενη μεγάλους λογαριασμούς και καταγράφοντας ανάπτυξη πωλήσεων.