Ιωάννης Μαλλιαράκης

ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ιωάννης Μαλλιαράκης

Ανώτερο στέλεχος και επαγγελματίας Εμπορικών Οικονομικών με 22 χρόνια εμπειρίας στο Factoring και στο Supply Chain Finance. Από 1/7/2013 ο Ιωάννης κατείχε τη θέση και τις αρμοδιότητες του International Factoring Manager στην Optima factor SA. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 4 χρόνια (2015-2019). Οι αρμοδιότητές του περιελάμβαναν κυρίως τη δομή, την υλοποίηση και τον έλεγχο όλων των διεθνών έργων/προϊόντων, όπως Export & Import Factoring, Reverse Factoring, Special Products και One Off Direct Import Deals.

Συνεργαζόμενο μέλος της Factors Chain International, υπεύθυνος χρηματοδότησης e-banking και κάτοχος υπογραφής πρώτης κατηγορίας για εταιρικά συμβόλαια, μεταχρονολογημένες επιταγές και άλλα νομικά έγγραφα. Ο Ιωάννης συντόνισε επίσης τη δημιουργία του site της εταιρείας και του e-factoring για την οποία εκτελούσε και διοικητικά καθήκοντα μαζί με άλλα καθήκοντα πληροφορικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τηλεματικής από το Donau Universitat Austria και πτυχίο Εταιρικής Επικοινωνίας από το Nottingham Trent University UK.