Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
Ζητείται Εργοδηγός Παραγωγής Πτηνοσφαγείου
Ζητείται Εργοδηγός Παραγωγής Πτηνοσφαγείου
Ζητείται Κρεοκόπτης
Ζητείται Κρεοκόπτης
Ζητείται Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Ζητείται Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Ζητούνται Οδηγοί Ε’ κατηγορίας
Ζητούνται Οδηγοί Ε’ κατηγορίας
Ζητείται Πωλητής Merchandiser
Ζητείται Πωλητής Merchandiser
Ζητούνται Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για Πρακτική Άσκηση
Ζητούνται Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για Πρακτική Άσκηση