Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης Α.Ε. στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ζητεί:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

στην περιοχή Πούρνος Ευβοίας

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ (Γεωπονία – Τεχνολογία Τροφίμων – Χημικός ή συναφές)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
 • Ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης
  Καθήκοντα Θέσης:
 • Εποπτεύει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας σε τμήματα της επιχείρησης, παρακολουθεί την απόδοσή τους και αναφέρεται σχετικά στη Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας
 • Λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
 • Εποπτεύει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας
 • Έχει την ευθύνη για την καθημερινή συμπλήρωση εγγράφων (τεκμηρίωση Συστήματος Ποιότητας)
 • Έχει την ευθύνη για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων των πελατών και για την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (AGROCERT, ISO, HACCP)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Αν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων:
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τηλ.: 2221045012
Fax:2221 0 42010
Ακολουθήστε μας στο: Facebook, Twitter