Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Ζητείται Στέλεχος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης ΑΕ με έδρα τη Χαλκίδα, στην περιοχή Πούρνος Ευβοίας, ζητεί:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ (Γεωπονία – Τεχνολογία Τροφίμων – Χημικός ή συναφές) ) – μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
 • Ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης
 • Σημαντικός παράγοντας η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

Καθήκοντα Θέσης:

 • Εποπτεύει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας σε τμήματα της επιχείρησης, παρακολουθεί την απόδοσή τους και αναφέρεται σχετικά στη Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και προμηθευτές σχετικά με θέματα Ποιότητας
 • Λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
 • Εποπτεύει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας
 • Έχει την ευθύνη για την καθημερινή συμπλήρωση εγγράφων (τεκμηρίωση Συστήματος Ποιότητας)
 • Έχει την ευθύνη για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων των πελατών και για την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (AGROCERT, ISO, HACCP)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Αν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων : e-mail: hr@aggelakis.gr και Fax: 2221 0 40347