Research & Development Manager (R&D)

Research & Development Manager (R&D)

                                                                                                                  

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση  που ξεπερνά τα 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας. Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, με πολλαπλές βραβεύσεις για την καινοτομία της. Με το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο σε ιδιότητες μονάδες εκτροφής στα πλαίσια μια πλήρους καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, και ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας (from farm to fork), η συμμετοχή επιστημονικών ειδικοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο κεφάλαιο για την εταιρεία.

Περίληψη
Επιβλέπει τις ερευνητικές δραστηριότητες και αναπτύσσει προϊόντα βασισμένα στη γνώση. Αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα που ενσωματώνουν τις τρέχουσες εξελίξεις για τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων και τη μελέτη των δυνατοτήτων των νέων προϊόντων. Έχει την ευθύνη για την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων και πρωτοκόλλων και την επίβλεψη της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έχει τη συνολική επίβλεψη ολόκληρης της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων και προγραμμάτων, από την αρχική φάση σχεδιασμού έως την υλοποίηση ή την παραγωγή. Παρακολουθεί όλα τα κόστη που σχετίζονται με τη δημιουργία αυτών των νέων προϊόντων και αποφασίζει ποιες ιδέες αξίζει να συνεχίσει.

Κύρια χαρακτηριστικά θέσης:

 • Αποτελεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους π.χ. πελάτες, σύμβουλοι, Φορείς Πιστοποίησης, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κλπ. για θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία και εξέλιξη νέων προϊόντων
 • Κατανοεί τις προσδοκίες των πελατών για το μελλοντικό προϊόν.
 • Προσδιορίζει και εκτελεί βελτιωμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από προμηθευτές, ανταγωνιστές και πελάτες.
 • Καθορίζει στόχους και προτεραιότητες του έργου σε συνεργασία με το Marketing and Operations.
 • Αναπτύσσει προδιαγραφές και τεχνικές πληροφορίες για τους πελάτες, διοργανώνει επισκέψεις πελατών και δοκιμές προϊόντων
 • Εφαρμόζει επιστημονικές αρχές στην έρευνα, ανάπτυξη, τεχνολογία παραγωγής, συσκευασία, επεξεργασία και χρήση συστατικών για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων
 • Κατανοεί και ερμηνεύει έννοιες και ιδέες με ακρίβεια για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και τις παραγωγικές δυνατότητες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προφίλ νέων προϊόντων, σκευασμάτων, χρονοδιαγραμμάτων δοκιμών, ανάπτυξης πρωτοτύπων και επαλήθευσης της τελικής απόδοσης πρωτοτύπων στην παραγωγή.
 • Συντονίζει τις δοκιμαστικές παραγωγές με το εργοστάσιο παραγωγής για τον εντοπισμό και την εκτέλεση βελτιώσεων της διαδικασίας. Εκτελεί δοκιμές, προετοιμάζει και αποστέλλει δείγματα νέων προϊόντων εντός του οργανισμού και στους εξωτερικούς πελάτες.
 • Σχεδιάζει και διεξάγει μελέτες διάρκειας ζωής, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης προϊόντος και συσκευασίας υπό διάφορες συνθήκες και κάνει συστάσεις για κατάλληλες προσαρμογές στο προϊόν ή/και στη συσκευασία
 • Με επίβλεψη, προετοιμάζει φόρμουλες και πρωτότυπα που πληρούν τις παραμέτρους του έργου και τις διατροφικές οδηγίες

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ (Τεχνολογία Τροφίμων – Γεωπονία – Χημικός Μηχανικός,  ή συναφές)  – μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων ή MBA θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

 • Τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρία σε ανάπτυξη προϊόντων σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων/ ιχθυοκαλλιεργειών, φαρμάκων ή χημικών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης
 • Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων
 • Σημαντικός παράγοντας η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες άμεσα συνδεδεμένο στα προσόντα και την εμπειρία

Δυνατότητες εξέλιξης

 

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr

Fax:2221 0 42010