Βύρων Καράκοντης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βύρων Καράκοντης

Μεγάλωσε στην Αθήνα – αν και είναι μόνιμος κάτοικος στην Εύβοια εδώ και 20 περίπου χρόνια – και είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Με διεθνή εμπειρία σε Αγγλία και Κύπρο ως Λογιστής, στη συνέχεια Κοστολόγος και αργότερα στην Τράπεζα Κύπρου σαν Διευθυντής υποκαταστημάτων και Marketing Officer. Από το 1990 εργάσθηκε στην Ελλάδα σαν προϊστάμενος Λογιστηρίου – Αναλυτής – Κοστολόγος και Οικονομικός Διευθυντής κυρίως σε εταιρείες του κλάδου της Πτηνοτροφίας.

Αποτελεί μέλος της ομάδας στελεχιακού δυναμικού της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. από τον Ιούνιο του 2013. Άριστος γνώστης του αντικειμένου, με ισχυρή αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη σύγχρονων οικονομοτεχνικών εργαλείων.