Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά:

BΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής ή σχετικής οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία ως λογιστής – βοηθός λογιστή με εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας
 • Προχωρημένες γνώσεις υπολογιστών και διαχείρισης λογιστικών προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS Office (ιδίως MS Excel)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους.

Περιγραφή Θέσης

 • Η θέση ανήκει στην Οικονομική Διεύθυνση και αναφέρεται στον προϊστάμενο Λογιστηρίου. Κύρια Καθήκοντα
 • Καταχώρηση εγγραφών Γενικής-Αναλυτικής λογιστικής, συμφωνίες λογαριασμών
 • Διαχείριση λογιστικών εργασιών του λογιστηρίου της εταιρίας – έλεγχος και καταχώριση τιμολογίων, αγορών, δαπανών, εισπράξεις και πληρωμών (καταχωρήσεις στο σύστημα)
 • Συμφωνία πελατών – προμηθευτών και τραπεζών
 • Ορθή σύνταξη των πάσης φύσεως οικονομικών καταστάσεων
 • Επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας
 • Παροχή βοήθειας και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης στα στελέχη της εταιρίας
 • Έλεγχος και καταχώρηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, καρτών κλπ
 • Εγγραφές κλεισίματος
 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Προσφέρουμε

 • Επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης μέσω συνεχούς εκπαίδευσης (on/off the job training)
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωμένο περιβάλλον

Εάν έχετε τα απαραίτητα προσόντα και θέλετε να εργαστείτε σε μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων με email στο hr@aggelakis.gr ή Fax στο 2221 0 42010 ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο 2221045011.

Σημείωση:

Μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σας γνωστοποιούμε ότι τα αρχεία με τα βιογραφικά που μας αποστέλλετε θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον σκοπό πιθανής κάλυψης θέσης εργασίας σε επιχείρηση του ομίλου μας και μετά το πέρας ενός έτους θα καταστρέφονται.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αυτομάτως συναινείτε στην παραπάνω πολιτική διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων.