Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά: BΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο...