Σάββας Δημητριάδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σάββας Δημητριάδης

Ο Σάββας Δημητριάδης γεννήθηκε το 1978 στην Κόρινθο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην επιστημονική έρευνα (MRes) στον τομέα της Βιοϊατρικής από το Ulster University, UK (το ερευνητικό του έργο έχει καταχωρηθεί ως ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Φυτικής Παραγωγής και της Ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και ως επικεφαλής του τμήματος Βιοεπεξεργασίας στην πρώτη ελληνική εταιρεία Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, όπου ανέπτυξε πρωτοποριακές τεχνικές στην υγρή χρωματογραφία βιομηχανικής κλίμακας και καινοτόμα βιοδραστικά σκευάσματα για χρήση τους στην Βιομηχανία Τροφίμων.

Από τα μέσα του 2015 εργάζεται ως Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης του τομέα της Ζωικής Παραγωγής στην «Αγγελάκης ΑΕ», με πρωτεύοντα σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης των πτηνοτροφικών μονάδων.

Leave a Reply